Riik hüvitab poole ehk 50% võrguteenuse maksumusest

Elektrihinna tõusu leevendamiseks hüvitab Eesti riik ajutiselt võrgutasust 50%. Võrgutasu hüvitis rakendub arvel automaatselt ning täiendavalt midagi tegema ei pea.

  • Vabariigi Valitsus otsustas 28.10.2021 nõupidamisel, et Eesti riik kompenseerib elektrihinna tõusu leevendamiseks pool ehk 50% võrguteenuse maksumusest. Võrguteenuse hüvitamine kajastub oktoobrikuu eest väljastaval arvel. Kompenseerimisele ei kuulu taastuvenergia tasu ega elektriaktsiisi maksumused.
  • Võrgutasu hüvitatakse kõikidele kodu- ja äriklientidele ning soodustus rakendub klientide arvetel automaatselt, täiendavalt midagi tegema ei pea. Käibemaks arvutatakse ja lisatakse arvele pärast hüvitise arvutamist. Esimesed hüvitatavad arved esitatakse oktoobrikuu eest ning need jõuavad klientideni novembris.
  • Imatra Elekter AS võrgupiirkonnas saavad kliendid soodustuse selliselt, et soodustuse perioodil on võrguteenuse tariifid arvel 50% väiksemad. Eraldi soodustust arvel välja ei tooda.

 

Täpsema hinnakirja alates 01.10.2021 leiate siit