Võrgutasud muutuvad alates 01.02.2023

Tulenevalt kõrgetest elektrihindadest tõuseb võrguteenuse hind Imatra Elektri võrgus (Viimsis ja Läänemaal) alates 01. veebruarist 2023 ja seda keskmiselt 23,7%.

Peamiseks võrgutasu tõusu põhjuseks on elektrihinna kasv ja jätkuvalt kõrge elektrihinna tase. Imatra Elektri võrgutasu kasvu mõjutab ka Elektrilevist sisse ostetava võrguteenuse kallinemine (alates 1.01.2023), mis samuti on seotud suurenenud elektrikuluga.

Võrgutasu hinnamuutus on kõikides tasukomponentides ja pakettides ühetaoline ja ei too kaasa muudatusi võrgupakettide muudes tingimustes.

Uue hinnakirjaga saab tutvuda siin

Jaotusvõrk vajab järjepidevalt hooldust ja arendamist, et tagada võrguteenuse kvaliteet ja vastata seejuures ka klientide üha kasvavatele ootustele. Koos uute liitumiste väljaehitamisega jätkuvad piirkonna investeeringud ka tuleval aastal ligi miljoni euro ulatuses. Investeeringute peamine fookus on rikkelisuse vähendamine ja täiendavate tarbimis ja tootmisvõimsuste võrguga ühendamine.

Viimastel aastatel on märkimisväärselt kasvanud ka klientide huvi taastuvenergia tootmise vastu.  Ainuüksi Viimsi poolsaare näitel on alates eelmise aasta algusest hakanud väiketootjaks ja ennast võrguga ühendanud ligi 175 klienti. Võttes arvesse ka hetkel menetluses ja ehituses olevaid liitumisvõimsuseid, võib tuleva aasta kevadeks küündida taastuvenergiatootjate koguvõimsus kuni 9-10 MWh. Arvestades Viimsi piirkonna klientide koguarvu, moodustub taastuvenergiatootjate osakaal tänaseks juba ligikaudu 7 %, mis on ülejäänud Eestiga võrreldes ka selles osas üks eesrindlikumaid piirkondi.

Imatra Elektri kogu võrgu enda iga-aastane elektrivajadus on ligi 13 GWh, mis on võrreldav 2600 keskmise kodumajapidamise aastase elektritarbimisega.