Siia kuuluvad elektritootjad tootmisvõimsusega üle 15 kW kuni 5 MW. Üle 5 MW tootjad liidetakse juba põhivõrguga.

         Elektrilevi OÜ-ga kooskõlastame:

 • elektrijaamad nimiaktiivvõimsusega alates 200 kW
 • elektrijaamad, mille summaarne tootmisvõimsus liitumispunktis Elektrilevi OÜ-ga ületab teatud juhtudel tarbimisvõimsuse.

        Süsteemihalduriga (Elering AS-ga) kooskõlastame:

 • elektrijaamad nimiaktiivvõimsusega üle 200 kW
 • elektrijaamad, mille liitumispunkt asub piirkonnaalajaamas või mille poolt toodetud energia võib teatud juhtudel liikuda põhivõrguettevõtja suunal.

 

        Liitumisprotsessi algus

 • Elektritootja liitumispakkumise saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus koos kõikide taotluse lisade loetelus näidatud dokumentidega.
 • Liitumispakkumise väljastame 30–180 päeva jooksul sõltuvalt liitumise keerukusest.
 • Kui liitumispakkumine on sobiv, sõlmime Teiega elektritootja liitumislepingu ning esitame liitumistasu esimese osamakse arve. Pärast esimese osamakse laekumist alustame töödega.

 

        Elektrienergia tootmisseadme lõplikuks kasutuselevõtuks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 1. Ehitame välja elektrivõrguühenduse ning sõlmime vajaduse korral lepingu Elektrilevo OÜ ja/või Elering ASiga.
 2. Teil tuleb esitada meile kooskõlastamiseks elektritootmise elektriosa projekt ning ehitada valmis elektrijaam.
 3. Teil tuleb tasuda liitumistasu viimane osamakse.
 4. Sõlmime Teiega tähtajalise võrgulepingu elektrijaama vastuvõtukatsetuste läbiviimiseks.
 5. Teil tuleb läbi viia elektrijaama vastuvõtukatsetused ja esitada katsetulemused meile vastavalt võrgueeskirjale.
 6. Kui oleme katsetulemused edukaks tunnistanud, väljastame võrgueeskirjale vastavuse kinnituse.
 7. Elektrijaama vastavuse kinnituse saamisel sõlmime Teiega tähtajatu võrgulepingu.

 

 

Tootjate nimekirja 21.05.2019 seisuga on võimalik alla laadida siit