Meile olulised keskkonnaaspektid

 

  • Õlileke trafodest avariide või puuduliku hoolduse korral. Võib põhjustada vee või pinnase saastumist.
  • Elektrivõrgu käit: puude langetamine, ehitusjäätmed. Võimalik piirete ja pinnase kahjustamine.
  • SF6 gaasiga täidetud lülitid. Avariide korral võib esineda lekkeid õhku.
  • Kemikaalidega ümberkäimine: akud, päevavalguslambid, immutatud mastid. Vale kemikaalidega ümberkäimine võib kahjustada nii keskkonda kui tervist.
  • Tulekahju. Võib põhjustada looduse, seadmete ja inimeste vara tules hävimise ohtu.
  • Elektrivõrgu planeerimine. Planeerimisel arvestamata jäänud keskkonnanõuded on ohuks keskkonnale.
  • Hanke/tarnekontroll. Partnerettevõtete nõrk keskkonnateadlikkus võib ohustada keskkonda.
  • Jäätmekäitlus. Puudulik jäätmekäitlus on ohuks keskkonnale.
  • Kommunikatsioon. Ebapiisav kommunikatsioon õnnetuste ja vahejuhtumite puhul on ohuks ettevõtte mainele.
  • Elektrivõrgu füüsiline seisund, selle komponentide vanus. Võib põhjustada ohtu inimestele ja loomadele.