Meile olulised keskkonnaaspektid

 

 • Õlileke trafodest avariide või puuduliku hoolduse korral. Võib põhjustada vee või pinnase saastumist.
 • Elektrivõrgu käit: puude langetamine, ehitusjäätmed. Võimalik piirete ja pinnase kahjustamine.
 • Looduskaitsealased nõuded: Võrgu ehitustööd looduskaitsealadel lindude pesitsusperioodil. Kurepesad põhjustavd liinijuhtmete katkemisi, mis on ohuks nii inimestele kui loomadele. Õhuliinid põhjustavad ohtu lindude elule eriti nende rändeteedel ja kogunemiskohtades.
 • SF6 gaasiga täidetud lülitid. Avariide korral võib esineda lekkeid õhku.
 • Kemikaalidega ümberkäimine: akud, päevavalguslambid, immutatud mastid. Vale kemikaalidega ümberkäimine võib kahjustada nii keskkonda kui tervist.
 • Tulekahju. Võib põhjustada looduse, seadmete ja inimeste vara tules hävimise ohtu.
 • Elektrivõrgu planeerimine. Planeerimisel arvestamata jäänud keskkonnanõuded on ohuks keskkonnale.
 • Hanke/tarnekontroll. Partnerettevõtete nõrk keskkonnateadlikkus võib ohustada keskkonda.
 • Jäätmekäitlus. Puudulik jäätmekäitlus on ohuks keskkonnale.
 • Kommunikatsioon. Ebapiisav kommunikatsioon õnnetuste ja vahejuhtumite puhul on ohuks ettevõtte mainele.
 • Elektrivõrgu füüsiline seisund, selle komponentide vanus. Võib põhjustada ohtu inimestele ja loomadele.