Võrguteenust osutame Eestis kahes piirkonnas – Viimsi vallas ja Läänemaal. Võrguteenus on oma olemuselt monopoolne teenus ning seega ei ole tarbijatel võimalik valida endale võrguteenuse operaatorit.

Kuidas liituda?

Meie elektrivõrguga saavad liituda ainult tarbimiskohad, mis asuvad meie teeninduspiirkonnas (Läänemaa ja Viimsi vald). Liitumisel või liitumistingimuste uuendamisel rakenduvad tarbijatele järgnevad tasud. Liitumistasu sõltub sellest, kui kaugel on tarbimiskoht madalpingeliinist.

Liitumistasu (hinnad käibemaksuga)
Kindlaks määratud piirkonnas Väljaspool kindlaks määratud piirkonda
 Hind, €/Amper Hind, €/Amper 
Uus võrguühendus 80,40  Vastavalt kulutustele
Olemasoleva peakaitse suurendamine 80,40  Vastavalt kulutustele
Üleminek ühefaasiliselt võrguühenduselt kolmefaasilisele 38,40  Vastavalt kulutustele

Arvuta sobiv võrgupakett

A
kWh
%
%
Pakett
Paketi hind käibemaksuga (eurot)
Pakett
Paketi hind käibemaksuga (eurot)
kWh keskmine hind käibemaksuga (senti)

* Kalkulaatoris esitatud hindadele lisanduvad elektriarvel veel elektrienergia, taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis.