Imatra Elekter AS-ile kuuluvate liinide paiknemist ja talumistasu saamise õigust kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti Talumistasu kalkulaatoris.

Talumistasu avaldus maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustel asuvate liinide eest

Lae avaldus alla

Salvesta avaldus eelnevalt arvutisse ja siis täida.

Juhul, kui soovid esitada avaldust rohkem kui ühe kinnisasja kohta, lae alla avalduse lisa tabel, täida see, allkirjasta digitaalselt ning esita koos avaldusega.

 

Talumistasu avaldus hoonesisese alajaama talumise eest

Lae avaldus alla

Salvesta avaldus eelnevalt arvutisse ja siis täida.

Digitaalselt allkirjastatud avalduse saab esitada läbi alloleva vormi või saates see e-posti aadressile [email protected]

    Manus: