Maaomanikel, kelle krunti läbivad tehnovõrgud või -rajatised, on õigus saada hüvitist selle eest. Hüvitise saamiseks tuleb kinnisasja omanikul esitada taotlus.

Avaldus tasu saamise kohta tehnovõrgu või -rajatise talumiskohustuse eest

Lae alla ja saada

[Deklaratsioon eelnevalt salvestada arvutisse ja siis täita]

    Manus: