Elektriliini kaitsevööndis töötamiseks on Teil vaja liiniomaniku luba. Tööde kooskõlastamisega on tagatud tööde korrektne teostamine ja ohutusnõuete täitmine.

Kui kavandate töid elektripaigaldise kaitsevööndis, palume Teil täita veebivorm.

Tööloa taotlemine on tasuline teenuse ja selle hinnaks on 30 eurot (ilma käibemaksuta). Palume Teil arvestada ka sellega, et kui meie töötajal tuleb objektil kaableid näitamas käia, siis see teenus on tasuline (70 eurot ilma käibemaksuta). Tasu võetakse ühe korra, olenemata sellest, kas objektil on vaja käia üks või mitu korda.

nupp