Imatra Elekter AS on elektrienergia jaotus- ja müügiettevõte, kes pakub oma klientidele lihtsaid, töökindlaid, keskkonnasõbralikke, turvalisi ja efektiivseid elektriteenuseid.

Meie jaotusvõrgu teeninduspiirkonnas Läänemaal, Pärnumaal ja Viimsi vallas on:

 • üle 25 600 era- ja ärikliendi,
 • 3091 km  0,4 kV – 35 kV elektrivõrku,
 • 1322 alajaama,
 • aastane müügimaht on ca 227 GWh

Ettevõtte meeskond on pühendunud asjatundliku klienditeeninduse, kvaliteetsete teenuste ja uudsete e-lahenduste pakkumisele ja arendamisele.

Meile on oluline kasutada ressursse efektiivselt, hoolida inimestest ja tegutseda parema, puhtama elukeskkonna nimel. Oma tegevuses kasutame lahendusi, mis võimaldavad oluliselt vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Imatra Elekter AS kuulub Kagu-Soomes asuvale elektrienergia tootmisele, jaotamisele ja müügile keskendunud energiakontsernile Imatran Seudun Sähkö OY. Kontsern on keskmise suurusega kohalik elektrienergiaettevõte, kelle ajalugu ulatub aastasse 1928, kellel on praegu ligikaudu 2300 aktsionäri ja peamiselt kuuluvad aktsiad eraaktsionäridele, kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele.

Keskkonna- ja kvaliteedialased juhtpõhimõtted

Meie ärikontseptsioon on pakkuda oma klientidele lihtsaid, töökindlaid, keskkonnasõbralikke, turvalisi ja efektiivseid elektriteenuseid. Nende eesmärkide saavutamiseks oleme koostanud ettevõttesisese keskkonna- ja kvaliteedipoliitika, mille prioriteetsed valdkonnad on järgnevad:

 • Vastavus seadusandlusele Imatra Elektri eesmärkide saavutamisel, mille eest vastutab nii kogu ettevõte kui iga töötaja.
 • Tugev firmasisene pädevus ja tugevad juhid.
 • Eesmärgipärane ja kaasav juhtimine nii, et iga töötaja saaks mõjutada oma töölõiku ja anda oma panuse eesmärkide saavutamisel.
 • Õigete eesmärkide püstitamine ja firma kõikidel tasanditel ajastatud tegevuste algatamine ning nende süstemaatiline jälgimine ja arendamine.
 • Süstemaatiline riskide tuvastamine ja erinevate aspektide hindamine firma kõikides osades, eesmärgiga vältida või minimiseerida kahju inimestele ja keskkonnale.
 • Elektriohutus ja keskkond kui esmased prioriteedid hanketegevuses. Ühesuguste prioriteetide nõudmine kaupade ja teenuste tarnijatelt ning iseendalt.
 • Tehniliselt ja majanduslikult otstarbekate meetmete rakendamine ja nende lülitamine eelarvesse ning tegevuskavadesse.
 • Avatud teave edusammudest, selleks et tekitada nii klientides kui huvipooltes kindlustunnet firma suhtes.

Imatra Elekter AS omab akrediteeritud sertifitseerimisasutuse Lloyd’s Register Quality Assurance poolt väljastatud sertifikaate juhtimissüsteemi standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nr LTQ10084742.

Kasulikku lugemist

Imatra Elekter AS 2019. aasta võrguteenuste kvaliteedinäitajad (pdf)

Imatra Elekter AS jaotusvõrgu teeninduspiirkonna geograafilised koordinaadid (pdf)