Imatra Elekter AS on elektrienergia jaotus- ja müügiettevõte, kes pakub oma klientidele lihtsaid, töökindlaid, keskkonnasõbralikke, turvalisi ja efektiivseid elektriteenuseid.

Meie jaotusvõrgu teeninduspiirkonnas Läänemaal, Pärnumaal ja Viimsi vallas on:

 • üle 25 600 era- ja ärikliendi,
 • 3091 km  0,4 kV – 35 kV elektrivõrku,
 • 1322 alajaama,
 • aastane müügimaht on ca 226 GWh

Ettevõtte meeskond on pühendunud asjatundliku klienditeeninduse, kvaliteetsete teenuste ja uudsete e-lahenduste pakkumisele ja arendamisele.

Meile on oluline kasutada ressursse efektiivselt, hoolida inimestest ja tegutseda parema, puhtama elukeskkonna nimel. Oma tegevuses kasutame lahendusi, mis võimaldavad oluliselt vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Imatra Elekter AS kuulub alates 23. juulist 2021 Eesti Energia kontserni koosseisu, olles Eesti suurima jaotusvõrgu (Elektrilevi) tütarettevõte.

Keskkonna- ja kvaliteedialased juhtpõhimõtted

Meie ärikontseptsioon on pakkuda oma klientidele lihtsaid, töökindlaid, keskkonnasõbralikke, turvalisi ja efektiivseid elektriteenuseid. Nende eesmärkide saavutamiseks oleme koostanud ettevõttesisese keskkonna- ja kvaliteedipoliitika, mille prioriteetsed valdkonnad on järgnevad:

 • Vastavus seadusandlusele Imatra Elektri eesmärkide saavutamisel, mille eest vastutab nii kogu ettevõte kui iga töötaja.
 • Tugev firmasisene pädevus ja tugevad juhid.
 • Eesmärgipärane ja kaasav juhtimine nii, et iga töötaja saaks mõjutada oma töölõiku ja anda oma panuse eesmärkide saavutamisel.
 • Õigete eesmärkide püstitamine ja firma kõikidel tasanditel ajastatud tegevuste algatamine ning nende süstemaatiline jälgimine ja arendamine.
 • Süstemaatiline riskide tuvastamine ja erinevate aspektide hindamine firma kõikides osades, eesmärgiga vältida või minimiseerida kahju inimestele ja keskkonnale.
 • Elektriohutus ja keskkond kui esmased prioriteedid hanketegevuses. Ühesuguste prioriteetide nõudmine kaupade ja teenuste tarnijatelt ning iseendalt.
 • Tehniliselt ja majanduslikult otstarbekate meetmete rakendamine ja nende lülitamine eelarvesse ning tegevuskavadesse.
 • Avatud teave edusammudest, selleks et tekitada nii klientides kui huvipooltes kindlustunnet firma suhtes.

 

Kasulikku lugemist

Imatra Elekter AS 2021. aasta võrguteenuste kvaliteedinäitajad (pdf)

Imatra Elekter AS jaotusvõrgu teeninduspiirkonna geograafilised koordinaadid (pdf)