Tulenevalt Elektrituruseadusest peab võrguettevõte koostama ning Konkurentsiametis kinnitama oma teeninduspiirkonna tüüpkoormusgraafiku. Graafik koostatakse ajalooliste mõõtetulemuste põhjal.
Tüüpkoormusgraafik on elektrienergia jagunemise ajagraafik, mida kasutatakse kohtloetavate mõõtesüsteemide mõõtmistulemuste jaotamiseks tundide lõikesse ning samuti ka puuduolevate tunniandmete prognoosimiseks.

Arvutatud tunnitarbimised edastame Andmelattu.
Tüüpkoormusgraafikut kasutatakse vastavalt tarbimiskoha tariifsusele. Nendes tarbimiskohtades, kus on 1-tariifne elektriarvesti (üks hind ööpäevaringselt), kasutatakse tüüpkoormusgraafikut järgnevalt:

Põhitariifi tarbimine Ctund = Th x Ckuu

kus
Th on konkreetse tunni tunnitegur vastavalt tüüpkoormusgraafikule 
Ckuu on konkreetses kuus mõõdetud elektrienergia kogus (kuutarbimine)

Tarbimiskohtades, kus arvestus toimub ajatariifi alusel (eristatakse päeva ja öö hinda)

Päevatariifi tarbimine Ctund_p = (Th/∑Th_päev)x Ckuu_p
Öötariifi tarbimine Ctund_ö = (Th/∑Th_öö) x Ckuu_ö

kus
Th on konkreetse tunni tunnitegur vastavalt tüüpkoormusgraafikule
∑Th_päev on konkreetse kuu päevatariifile jäävate tunnitegurite summa
∑Th_öö on konkreetse kuu öötariifile jäävate tunnitegurite summa
Ckuu_p on konkreetses kuus päevase tariifiga mõõdetud elektrienergia kogus
Ckuu_ö on konkreetses kuus öise tariifiga mõõdetud elektrienergia kogus

Imatra Elekter AS võrgupiirkonna 2024 aasta  tüüpkoormusgraafiku tunnitegurid saate alla laadida siit.