Kui Sinu kinnistul asub elektrivõrk, võid elektrivõrgu talumise eest taotleda tasu. Talumistasu makstakse maaomanikele, kelle maa sihtotstarbeks on maatulundusmaa.

Alates 2024. aastast kehtivad asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muudatused, mille kohaselt talumistasu suurus aastas on 3,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Selline tasu aitab omanikul katta maamaksu kulusid ja mingil määral hüvitab ka saamata jäänud tulu.

Seadus sätestab koefitsiendid maa kasutamise kitsenduse ulatuse määramiseks, millest sõltub lõplik tehnovõrgu talumistasu suurus. Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril kui taotlus on esitatud hiljemalt 1. mail jooksval aastal.

Talumistasu maksmise korraga on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Imatra Elekter AS-ile kuuluvate liinide paiknemist ja talumistasu saamise õigust kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti Talumistasu kalkulaatoris.

 

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada lehel “Avalduste vormid”.