Elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum.

Tarbimisvõimsus on üheaegselt kasutatavate elektriseadmete summaarne võimsus.

Põhitariif – Elektri hind ei sõltu kellaajast ega nädalapäevast.

Ajatariif – Päeval kell 7-23 (suveaja kehtimisel kell 8-24) on üks tariif, öösel kell 23-7 (suveaja kehtimisel kell 24-8) ning laupäeval ja pühapäeval on teine tariif. Püsitasu on võrguühendustasu, mis on mõõdetav tarbimiskohas elektriarvesti ees oleva peakaitsme suurusega amprites. Püsitasu on kuutasu, mille ühikuks on eurot/A kuus.

Ühefaasiline ühendus võimaldab kasutada pinget 230V (nn. valgustusvool). Peakaitse on ühefaasiline.

Kolmefaasiline ühendus võimaldab kasutada pinget 400V (nn. tööstusvool). Peakaitse on kolmefaasiline.

Peakaitse asub eramu või korteri peakilbis. Peakaitsme suurusest sõltub püsitasuga hinnapaketi puhul püsitasu suurus, aga ka maksimaalne tarbimisvõimsus. Eramu peakaitsme suurus on kokku lepitud Imatra Elekter AS-ga. Mitme korteriga elamus asuva korteri peakaitsme suuruse määrab elamu omanik, lähtudes kogu hoone peakaitsmest ja hoone siseelektrivõrgu võimsusest.

Tarbimiskoht on eraldi elektriarvestiga varustatud elektripaigaldis, näiteks eramu, suvila, korter.

Prognoosarve. Lähtudes kliendi eelmise aasta tarbimisest, määratakse makse suurus. Vähemalt üks kord aastas tehakse tegeliku näidu järgi tasaarveldus ja vastavalt tegelikult kulutatud energiale muudetakse ka järgneva aasta prognoosi suurust.

Elektriarve koosneb elektrienergia, võrguteenuse, taastuvenergia ja elektriaktsiisi hinnast.

Võrguteenuse hind on elektri transpordi kulud elektrijaamast tarbijani, sealhulgas alajaamade ja elektriliinide kasutamise ja korrashoiu kulud.

Taastuvenergia tasuga rahastatakse vastavalt seadusele taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat, sealhulgas tuuleenergia ning soojus- ja elektrienergia koostootmine. Taastuvenergia tasu maksumus arvel sõltub tarbitud kilovatt-tunni kogusest. Taastuvenergia tasu arvutamise metoodika määrab riik ja tasu suuruse arvutab ja avaldab Elering AS. Rohkem saab selle kohta lugeda siit

Elektriaktsiis lisandus arvetele alates 01.01.2008 vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele. Elektriaktsiis laekub riigieelarvesse ja seda kasutatakse keskkonnahoiuks. Elektriaktsiisi suuruse määrab riik.

Võrguteenuse kalkulaatoriga saate endale valida kõige sobivama võrguteenuse paketi. Kalkulaatori tulemus hõlmab endas ainult võrguteenuse hinda. Elektriarvel lisandub sinna veel riiklike maksude (taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis) ning elektrienergia komponent.