Elektriväiketootja A-tüüpi (alla 500 kW) tootmismoodulite liitumine elektrivõrguga

Liitumistaotluse esitamine ja pakkumise saamine

Selleks, et saaksime Teile liitumispakkumise teha, tuleb esmalt täita ja saata läbi kodulehe liitumistaotlus. Taotluse esitamisel tuleb meeles pidada, et kui esitaja ei ole kinnistu omanik, siis tuleb lisada taotlusele ka volikiri ning kui tegemist on kaasomandiga, siis tuleb taotlusega koos esitada ka kaasomanike kirjalik nõusolek.

nupp

Pärast liitumistaotluse esitamist koostame Teile kulupõhise liitumispakkumuse, mis kehtib 60 päeva. Kui liitumistasud peaksid töö käigus muutuma, siis vastavad korrektsioonid tehakse viimase osamaksega.

Kalkulatsiooni alusel tehtavatele teenustöödele lisandub projektijuhtimise tasu 3% liitumistasu maksumusest. Seejuures on tasu miinimumsumma 60,00 eurot ilma käibemaksuta.

Tehnilised tingimused tootja liitumiseks elektrivõrguga

Tehnilised tingimused A-tüüpi tootja liitumiseks Imatra Elekter AS elektrivõrguga leiate siit

Liitumislepingu sõlmimine

Kui liitumispakkumuse tingimused on Teile sobilikud ja soovite tootmisseadme võrku ühendada, siis esmalt sõlmime Teiega vastava liitumislepingu ja edastame Teile ka esimese osamakse arve (50% kogumaksumusest). Pärast arve laekumist saab töödega alustada esimesel võimalusel.

Tootmisseadme kasutuselevõtmine

Tootmisseadme kasutusele võtmiseks tuleb Teil esmalt esitada järgnevad dokumendid:

 • Kaitsesätete seadistamise protokoll

Lae alla protokoll ja täida

  Manus:
  • Paigaldise nõuetekohasust tõendav elektripaigaldise ehitaja kinnitus või nõuetekohasuse auditi koopia. Auditi kohta saate rohkem lugeda siit.

  Meeles tuleb pidada seda, et nõuetekohasuse auditi aruande väljastab elektritööde teostaja. Vastavat õigust saab kontrollida majandustegevuse registrist

  Võrgulepingu sõlmimine

  Kui olete kõik vajalikud dokumendid esitanud ja liitumisarved tasunud, siis vormistame Teiega elektritootja võrgulepingu, et oleks tagatud võrguühendus ja elektrienergia koguste mõõtmine.

  Elektrienergia ost ja müük

  Võrku antava elekrtienergia müümiseks tuleb Teil oma elektrimüüjaga ka vastav leping sõlmida. Elektrienergiat saab osta tagasi ainult sama ettevõte, kes Teile ka elektrit müüb.

  Kui A-tüüpi tootja liitumiseks on vaja muuta tingimusi Imatra Elektri ja Elektrilevi vahelises liitumispunktis, siis on liitumisprotsess keerulisem ja pikaajalisem ning on sarnanene B- ja C-tüüpi tootmismoodulite liitumisprotsessiga.