Elektritootjad on jaotatud kaheks eraldi grupiks vastavalt tootmisvõimsusele, millest tuleneb ka erinev liitumisprotseduur:

  1. Mikrotootjad – tootmisvõimsus kuni 15 kW.
  2. Väiketootjad – tootmisvõimsus üle 15 kW kuni 5 MW.

 

Elektrijaamad tootmisvõimsusega üle 5 MW ühendatakse põhivõrguga (Elering AS).

Elektritootjaks loetakse ka elektrivõrku ühendatavad reservgeneraatorid.

Kui mikrotootjate liitumisprotsess sujub kiiresti, siis väiketootjate liitumine kuni elektrijaama töösse andmiseni võib kesta tunduvalt kauem, mõnest kuust kuni mõne aastani.

Kulutused, mis tehakse seoses elektritootja liitumisega elektrivõrku, tasub liituja vastavalt tegelikele kulutustele. Suuremate tootmisvõimsuste juures on lisaks jaotusvõrgus tehtavatele elektrivõrgu ehitustöödele vajalik arvestada ka võimalike kulutustega põhivõrguettevõtja (Elering AS) võrgus.