Kooskõlastuse teenus on tasuline ning hõlmab Imatra Elekter AS võrgupiirkonnas geodeetiliste uurimistööde,

detailplaneeringute ja ehitusprojektide (sh lammutus, kaablipaigaldus jne) kooskõlastamist. Projekti kinnitamiseks palume Teil täita veebivorm.

 

Imatra Elekter AS võrgupiirkond on Lääne maakond, Lääneranna valla põhjaosa ja Viimsi vald (va Naissaar, Prangli saar, Laiaküla) ning Aegna saar.

 

Kooskõlastamist on vaja juhul, kui ehitiste ja kommunikatsioonide projekt:

  • läbib elektrivõrgu kaitsevööndit (maa-ala, õhuruum või veekogu, mis ümbritseb elektrivõrku ning kus kehtivad kasutuspiirangud, et tagada elektrivõrgu ohutus) või
  • kulgeb kaitsevööndis või
  • kui seda nõuab kohalik omavalitsus või
  • projekteeritava ehitisega (trassiga) seoses on vaja ümber tõsta elektrivõrgu osi (õhuliin, kaabelliin, alajaam jms)

 

 

 

nupp