Ehitusprojekti koostamiseks on vaja elektrivõrgu asukohaandmeid. Asukohaandmete saamiseks palume esitada taotlus meie kodulehe kaudu. Taotlusele tuleb lisada asukoha alusplaan, millele on piirjoonega märgitud andmeväljastusala (DWG-formaadis, L-Est koordinaatsüsteemis). Maaomanikel lisada omandiõiguse tõendamiseks kinnistusraamatu väljavõte.

Geodeetilisi alusplaane eraldi ei kooskõlastata, võrgu asukohta kontrollitakse hiljem projekti kooskõlastamise käigus.

Asukohaandmete väljastamise teenus on asjaomase maa omanikule või õigusjärgsele kasutajale tasuta kui esitatakse kinnistusraamatu vastav väljavõte koos avaldusega. Teistel juhtudel on teenuse maksumus 30,00 eurot (ilma käibemaksuta).

 

nupp