Uuest aastast alaneb taastuvenergia tasu ja muutub käibemaksumäär 

Põhivõrguettevõte Elering langetab taastuvenergia toetuste rahastamiseks kasutatava taastuvenergia tasu 1. jaanuarist 2024.a. praeguselt 1,13 sendilt tasemele 1,05 s/kWh kohta ilma käibemaksuta. Lisaks muutub alates 2024. aasta algusest Eesti käibemaksumäär, milleks saab olema 22%. 

Taastuvenergia tasu langeb uuest aastast 0,08 senti kilovatt-tunni kohta ehk seitse protsenti, mida võimaldab eelkõige eelneva perioodi toetuste rahastamiseks kogutud tasu ülejääk tulenevalt sellest, et 2023. aastal on taastuvenergia tootmine olnud tegelikkuses prognoosidest madalam. Käesoleva aasta päikese- ja tuuleolud, kui ka biomassist elektrienergia tootmine on jäänud alla aastate keskmisele näitajale. 

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmist Eestis.

Rohkem infot taastuvenergia tasu kohta saab Eleringi kodulehelt.

Eesti hakkab alates 1.01.2024 kehtima uus käibemaksumäär, milleks on 22% senise 20% asemel. Tegu on riigi poolt kehtestatud maksumuudatusega, mis on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtetele. 

Sellest tulenevalt muutuvad kõik Imatra Elekter hinnad ja tasud käibemaksumäära tõusu võrra. Detsembri eest esitatavad võrguteenuse arved, mis väljastatakse jaanuarikuus, on veel senise käibemaksumääraga. Uue käibemaksumääraga võrguteenuse arved jõuavad klientideni veebruaris. 2024.