Taastuvenergia tasu alaneb juulist möödunud aasta tasemele

Põhivõrguettevõte Elering langetab taastuvenergia toetuste rahastamiseks kasutatava taastuvenergia tasu 1. juulist praeguselt 1,24 sendilt tasemele 1,13 s/kWh kohta ilma käibemaksuta. Sama suur oli taastuvenergia tasu ka 2022. aastal.

Taastuvenergia tasu võimaldab alandada asjaolu, et tegelikud kulud toetuste väljamaksmiseks taastuvenergia tootjatele on sellel aastal olnud prognoositust madalamad.

Rohkem infot taastuvenergia tasu kohta saab Eleringi kodulehelt.

Järgmise põhjalikuma taastuvenergia toetuste ja tasude prognoosi teeb Elering sügisel, et välja arvutada tasu suurus 2024. aastaks.

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmist Eestis.