Üldteenuse ja universaalteenuse hinnad

Augustikuu üldteenuse ja universaalteenuse hinnad Imatra Elekter AS võrgupiirkonnas on järgnevad:

 

Hind käibemaksuta, s/kWh  Hind käibemaksuga, s/kWh 
 Üldteenuse üldtariif 10,361 12,433
 Üldteenuse päevatariif 12,632 15,158
 Üldteenuse öötariif 8,941 10,729
Universaalteenuse koduklient 17,138 20,566
Universaalteenuse äriklient 17,138 20,566

Üldteenuse hinna arvutuskäigu leiate siit.

Äritarbijatele, kelle peakaitsme suurus on madalpingel üle 63A või keskpingel (va korteriühistud) müüakse elektrimüüja mittevalimisel elektrienergiat bilansienergia hinna alusel.

Augustis on Imatra Elekter AS-i marginaal, mis lisatakse bilansienergiale 1,740 s/kWh (ilma käibemaksuta).

Rohkem infot bilansienergia kohta leiate siit

Imatra Elekter langetab võrgutasusid 7,4%

Imatra Elekter langetab võrgutasusid  keskmiselt 7,4% ja muudatus jõustub alates 01.detsembrist 2023 aasta.

Võrgutasude langetamine oli võimalik tänu viimase perioodi elektrihindade langustrendile ja erinevalt eelmise aastaga, on olukord elektriturul mõnevõrra stabiliseerunud. Võrguteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia ostukulu osakaal langeb seniselt 32%-lt 15%-le kõigist võrguteenuse osutamisega seotud sisendkuludest.

Võrgutasude langetamisel arvestati ka võrgu hoolduseks ja rikete likvideerimiseks vajalike ja teiste tegevuskulude muudatustega, mis olid püsinud võrgutasudes muutumatuna alates 2019. aastast. Elektrivõrgu hooldus- ja remondikulud on selle viie aastase perioodi jooksul kasvanud 2,4 korda.

Alates 01.12.2023 kehtivad võrgutasud on leitavad Imatra Elekter AS kodulehelt.

 

Uue hinnakirjaga saate tutvuda siin

Taastuvenergia tasu alaneb juulist möödunud aasta tasemele

Põhivõrguettevõte Elering langetab taastuvenergia toetuste rahastamiseks kasutatava taastuvenergia tasu 1. juulist praeguselt 1,24 sendilt tasemele 1,13 s/kWh kohta ilma käibemaksuta. Sama suur oli taastuvenergia tasu ka 2022. aastal.

Taastuvenergia tasu võimaldab alandada asjaolu, et tegelikud kulud toetuste väljamaksmiseks taastuvenergia tootjatele on sellel aastal olnud prognoositust madalamad.

Rohkem infot taastuvenergia tasu kohta saab Eleringi kodulehelt.

Järgmise põhjalikuma taastuvenergia toetuste ja tasude prognoosi teeb Elering sügisel, et välja arvutada tasu suurus 2024. aastaks.

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmist Eestis.