Võrgutasud muutuvad alates 01.02.2023

Tulenevalt kõrgetest elektrihindadest tõuseb võrguteenuse hind Imatra Elektri võrgus (Viimsis ja Läänemaal) alates 01. veebruarist 2023 ja seda keskmiselt 23,7%.

Peamiseks võrgutasu tõusu põhjuseks on elektrihinna kasv ja jätkuvalt kõrge elektrihinna tase. Imatra Elektri võrgutasu kasvu mõjutab ka Elektrilevist sisse ostetava võrguteenuse kallinemine (alates 1.01.2023), mis samuti on seotud suurenenud elektrikuluga.

Võrgutasu hinnamuutus on kõikides tasukomponentides ja pakettides ühetaoline ja ei too kaasa muudatusi võrgupakettide muudes tingimustes.

Uue hinnakirjaga saab tutvuda siin

Jaotusvõrk vajab järjepidevalt hooldust ja arendamist, et tagada võrguteenuse kvaliteet ja vastata seejuures ka klientide üha kasvavatele ootustele. Koos uute liitumiste väljaehitamisega jätkuvad piirkonna investeeringud ka tuleval aastal ligi miljoni euro ulatuses. Investeeringute peamine fookus on rikkelisuse vähendamine ja täiendavate tarbimis ja tootmisvõimsuste võrguga ühendamine.

Viimastel aastatel on märkimisväärselt kasvanud ka klientide huvi taastuvenergia tootmise vastu.  Ainuüksi Viimsi poolsaare näitel on alates eelmise aasta algusest hakanud väiketootjaks ja ennast võrguga ühendanud ligi 175 klienti. Võttes arvesse ka hetkel menetluses ja ehituses olevaid liitumisvõimsuseid, võib tuleva aasta kevadeks küündida taastuvenergiatootjate koguvõimsus kuni 9-10 MWh. Arvestades Viimsi piirkonna klientide koguarvu, moodustub taastuvenergiatootjate osakaal tänaseks juba ligikaudu 7 %, mis on ülejäänud Eestiga võrreldes ka selles osas üks eesrindlikumaid piirkondi.

Imatra Elektri kogu võrgu enda iga-aastane elektrivajadus on ligi 13 GWh, mis on võrreldav 2600 keskmise kodumajapidamise aastase elektritarbimisega.

Üldteenuse hinnad

Oktoobrikuu üldteenuse hinnad Imatra Elekter AS võrgupiirkonnas on järgnevad:

 

Hind käibemaksuta, s/kWh  Hind käibemaksuga, s/kWh 
 Üldteenuse üldtariif 19,789 23,747
 Üldteenuse päevatariif 24,371 29,245
 Üldteenuse öötariif 16,082 19,298
Universaalteenuse põhitariif 17,212 20,654

Üldteenuse hinna arvutuskäigu leiate siit

Äritarbijatele, kelle peakaitsme suurus on madalpingel üle 63A või keskpingel (va korteriühistud) müüakse elektrimüüja mittevalimisel elektrienergiat bilansienergia hinna alusel.

Oktoobrikuus on Imatra Elekter AS-i marginaal, mis lisatakse bilansienergiale 3,621 s/kWh (ilma käibemaksuta).

Rohkem infot bilansienergia kohta leiate siit

Võrgutasud muutuvad alates 01.12.2022

Imatra Elekter tõstab elektrihinna jätkuva kallinemise tõttu võrguteenuse tasu keskmiselt 2,9%. Uus tariif hakkab klientidele Viimsis ja Lääne-Eestis kehtima alates 1. detsembrist 2022.

Peamiseks võrgutasu tõstmise põhjuseks on elektrihinna jätkuv tõus. Ka elektrivõrk vajab toimimiseks elektrit ja see kulu on Imatra Elektril võrreldes seni kehtinud hinnaga kasvanud täiendavalt 11%.

Võrgutasu hinnamuutus jaotub kõikidele komponentidele ühetaoliselt ja ei too kaasa muudatusi võrgupakettide muudes tingimustes.

 

Uue hinnakirjaga saab tutvuda siin

 

1. oktoobrist kehtima hakanud universaalteenus

Imatra Elekter arvestab edaspidi koduklientidele üldteenuse osutamise raames ka universaalteenuse hinnakomponendiga.

Alates eelmise aasta suvest Imatra Elekter enam ise aktiivselt elektrimüüjana ei tegutse ja seetõttu eraldi universaalteenuse paketti oma klientidele pakkuda ei saa. Elektrimüüjate poolt pakutavate pakettidega on võimalik tutvuda nii elektrimüüjate kodulehtedel kui ka elektrihinna võrdlusportaalis.

Sagedamini tekkinud küsimuste vastuseid saab lugeda siit. Rohkem infot universaalteenuse kohta leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.