Üldteenuse ja universaalteenuse hinnad

Maikuu üldteenuse ja universaalteenuse hinnad Imatra Elekter AS võrgupiirkonnas on järgnevad:

Hind käibemaksuta, s/kWh  Hind käibemaksuga, s/kWh 
 Üldteenuse üldtariif 8,571 10,457
 Üldteenuse päevatariif 10,001 12,201
 Üldteenuse öötariif 7,456 9,096
Universaalteenuse koduklient 17,070 20,825
Universaalteenuse äriklient 17,070 20,825

Üldteenuse hinna arvutuskäigu leiate siit.

Äritarbijatele, kelle peakaitsme suurus on madalpingel üle 63A või keskpingel (va korteriühistud) müüakse elektrimüüja mittevalimisel elektrienergiat bilansienergia hinna alusel.

Mais on Imatra Elekter AS-i marginaal, mis lisatakse bilansienergiale 1,091 s/kWh (ilma käibemaksuta).

Rohkem infot bilansienergia kohta leiate siit

Uuest aastast alaneb taastuvenergia tasu ja muutub käibemaksumäär 

Põhivõrguettevõte Elering langetab taastuvenergia toetuste rahastamiseks kasutatava taastuvenergia tasu 1. jaanuarist 2024.a. praeguselt 1,13 sendilt tasemele 1,05 s/kWh kohta ilma käibemaksuta. Lisaks muutub alates 2024. aasta algusest Eesti käibemaksumäär, milleks saab olema 22%. 

Taastuvenergia tasu langeb uuest aastast 0,08 senti kilovatt-tunni kohta ehk seitse protsenti, mida võimaldab eelkõige eelneva perioodi toetuste rahastamiseks kogutud tasu ülejääk tulenevalt sellest, et 2023. aastal on taastuvenergia tootmine olnud tegelikkuses prognoosidest madalam. Käesoleva aasta päikese- ja tuuleolud, kui ka biomassist elektrienergia tootmine on jäänud alla aastate keskmisele näitajale. 

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmist Eestis.

Rohkem infot taastuvenergia tasu kohta saab Eleringi kodulehelt.

Eesti hakkab alates 1.01.2024 kehtima uus käibemaksumäär, milleks on 22% senise 20% asemel. Tegu on riigi poolt kehtestatud maksumuudatusega, mis on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtetele. 

Sellest tulenevalt muutuvad kõik Imatra Elekter hinnad ja tasud käibemaksumäära tõusu võrra. Detsembri eest esitatavad võrguteenuse arved, mis väljastatakse jaanuarikuus, on veel senise käibemaksumääraga. Uue käibemaksumääraga võrguteenuse arved jõuavad klientideni veebruaris. 2024. 

Imatra Elekter langetab võrgutasusid 7,4%

Imatra Elekter langetab võrgutasusid  keskmiselt 7,4% ja muudatus jõustub alates 01.detsembrist 2023 aasta.

Võrgutasude langetamine oli võimalik tänu viimase perioodi elektrihindade langustrendile ja erinevalt eelmise aastaga, on olukord elektriturul mõnevõrra stabiliseerunud. Võrguteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia ostukulu osakaal langeb seniselt 32%-lt 15%-le kõigist võrguteenuse osutamisega seotud sisendkuludest.

Võrgutasude langetamisel arvestati ka võrgu hoolduseks ja rikete likvideerimiseks vajalike ja teiste tegevuskulude muudatustega, mis olid püsinud võrgutasudes muutumatuna alates 2019. aastast. Elektrivõrgu hooldus- ja remondikulud on selle viie aastase perioodi jooksul kasvanud 2,4 korda.

Alates 01.12.2023 kehtivad võrgutasud on leitavad Imatra Elekter AS kodulehelt.

 

Uue hinnakirjaga saate tutvuda siin