Üldteenuse ja universaalteenuse hinnad

Veebruari üldteenuse ja universaalteenuse hinnad Imatra Elekter AS võrgupiirkonnas on järgnevad:

 

Hind käibemaksuta, s/kWh  Hind käibemaksuga, s/kWh 
 Üldteenuse üldtariif 12,983 15,580
 Üldteenuse päevatariif 15,508 18,610
 Üldteenuse öötariif 10,178 12,214
Universaalteenuse koduklient 17,137 20,564
Universaalteenuse äriklient 17,137 20,564

Üldteenuse hinna arvutuskäigu leiate siit.

Äritarbijatele, kelle peakaitsme suurus on madalpingel üle 63A või keskpingel (va korteriühistud) müüakse elektrimüüja mittevalimisel elektrienergiat bilansienergia hinna alusel.

Veebruaris on Imatra Elekter AS-i marginaal, mis lisatakse bilansienergiale 2,458 s/kWh (ilma käibemaksuta).

Rohkem infot bilansienergia kohta leiate siit

Taastuvenergia tasu 2023. aastal on 1,24 s/kWh

Põhivõrguettevõte Elering kinnitas taastuvenergia tasuks alates 2023. aasta algusest praeguse 1,13 s/kWh asemel 1,24 s/kWh (ilma käibemaksuta).

Vastavalt elektrituruseadusele avaldab elektrisüsteemihaldur Elering igal aastal 1. jaanuarist kehtima hakkava taastuvenergia tasu hiljemalt eelneva aasta detsembriks. Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmist Eestis.

Rohkem infot taastuvenergia tasu kohta saab Eleringi kodulehelt.

 

 

Võrgutasud muutuvad alates 01.02.2023

Tulenevalt kõrgetest elektrihindadest tõuseb võrguteenuse hind Imatra Elektri võrgus (Viimsis ja Läänemaal) alates 01. veebruarist 2023 ja seda keskmiselt 23,7%.

Peamiseks võrgutasu tõusu põhjuseks on elektrihinna kasv ja jätkuvalt kõrge elektrihinna tase. Imatra Elektri võrgutasu kasvu mõjutab ka Elektrilevist sisse ostetava võrguteenuse kallinemine (alates 1.01.2023), mis samuti on seotud suurenenud elektrikuluga.

Võrgutasu hinnamuutus on kõikides tasukomponentides ja pakettides ühetaoline ja ei too kaasa muudatusi võrgupakettide muudes tingimustes.

Uue hinnakirjaga saab tutvuda siin

Jaotusvõrk vajab järjepidevalt hooldust ja arendamist, et tagada võrguteenuse kvaliteet ja vastata seejuures ka klientide üha kasvavatele ootustele. Koos uute liitumiste väljaehitamisega jätkuvad piirkonna investeeringud ka tuleval aastal ligi miljoni euro ulatuses. Investeeringute peamine fookus on rikkelisuse vähendamine ja täiendavate tarbimis ja tootmisvõimsuste võrguga ühendamine.

Viimastel aastatel on märkimisväärselt kasvanud ka klientide huvi taastuvenergia tootmise vastu.  Ainuüksi Viimsi poolsaare näitel on alates eelmise aasta algusest hakanud väiketootjaks ja ennast võrguga ühendanud ligi 175 klienti. Võttes arvesse ka hetkel menetluses ja ehituses olevaid liitumisvõimsuseid, võib tuleva aasta kevadeks küündida taastuvenergiatootjate koguvõimsus kuni 9-10 MWh. Arvestades Viimsi piirkonna klientide koguarvu, moodustub taastuvenergiatootjate osakaal tänaseks juba ligikaudu 7 %, mis on ülejäänud Eestiga võrreldes ka selles osas üks eesrindlikumaid piirkondi.

Imatra Elektri kogu võrgu enda iga-aastane elektrivajadus on ligi 13 GWh, mis on võrreldav 2600 keskmise kodumajapidamise aastase elektritarbimisega.

1. oktoobrist kehtima hakanud universaalteenus

Imatra Elekter arvestab edaspidi koduklientidele üldteenuse osutamise raames ka universaalteenuse hinnakomponendiga.

Alates eelmise aasta suvest Imatra Elekter enam ise aktiivselt elektrimüüjana ei tegutse ja seetõttu eraldi universaalteenuse paketti oma klientidele pakkuda ei saa. Elektrimüüjate poolt pakutavate pakettidega on võimalik tutvuda nii elektrimüüjate kodulehtedel kui ka elektrihinna võrdlusportaalis.

Sagedamini tekkinud küsimuste vastuseid saab lugeda siit. Rohkem infot universaalteenuse kohta leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.