Imatra Elekter langetab võrgutasusid 7,4%

Imatra Elekter langetab võrgutasusid  keskmiselt 7,4% ja muudatus jõustub alates 01.detsembrist 2023 aasta.

Võrgutasude langetamine oli võimalik tänu viimase perioodi elektrihindade langustrendile ja erinevalt eelmise aastaga, on olukord elektriturul mõnevõrra stabiliseerunud. Võrguteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia ostukulu osakaal langeb seniselt 32%-lt 15%-le kõigist võrguteenuse osutamisega seotud sisendkuludest.

Võrgutasude langetamisel arvestati ka võrgu hoolduseks ja rikete likvideerimiseks vajalike ja teiste tegevuskulude muudatustega, mis olid püsinud võrgutasudes muutumatuna alates 2019. aastast. Elektrivõrgu hooldus- ja remondikulud on selle viie aastase perioodi jooksul kasvanud 2,4 korda.

Alates 01.12.2023 kehtivad võrgutasud on leitavad Imatra Elekter AS kodulehelt.

 

Uue hinnakirjaga saate tutvuda siin