Väiketootja liitumistaotlus

Väiketootja liitumistaotluse saate täita ja esitada meie kodulehel

Lae alla taotlus ja täida

  Manus:

  Päras taotluse esiamist võtab Teiega ühendust liitumisspetsialist, kes täpsustab edasise tegevuse.

   

  Väiketootja kaitseseadmete seadistamise protokoll

  Tööde üleandmisel palume Teil esitada ka kaitseseadmete seadistamise protokolli, mille saate alla laadida siit

  Teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta

  Enne Teie poolt teostatud elektritööde vastuvõtmist ja kinnitamist, tuleb esitada ka elektripaigaldiste nõuetekohasuse teatis. Kõigi enda poolt tehtud tööde eest vastutab liituja poolt tellitud elektritööde ettevõtja, kuid elektripaigaldise nõuetekohasuse eest vastutab ikkagi selle valdaja, kes ka otsustab, millal elektripaigaldis pingestada. Vastavalt võrgueeskirjale tuleb liitujal, kes võtab elektripaigaldise esmakordselt kasutusele või kelle elektripaigaldise tarbimistingimusi muudetakse, esitada elektripaigaldise kasutuselevõtu teatis võrguettevõtjale, kelle võrguga elektripaigaldis ühendatakse.

  Teatise esitamine eeldab, et on läbi viidud kasutuselevõtu kontroll ja vajadusel ka elektripaigaldise nõuetekohasuse hindamine ja tõendamine.
  Teatise esitamisega deklareerib valdaja, et tema valduses olev elektripaigaldis on pingestamiseks valmis. Sellega võtab ta endale vastutuse pingestamisega kaasneda võivate kahjude eest.

  Võrguettevõtja jälgib, et teatises on esitatud kõik vajalikud andmed ning et on teostatud elektripaigaldise liigile vastavad kontrolloperatsioonid.

  Saada teatis

  Lae alla teatis ja täida

   Manus: