Kes saab lepingu sõlmida?

Avatud elektriturul saavad elektrilepinguid sõlmida tarbijad, kelle nimel on elektrilepingu sõlmimise hetkel kehtiv võrguleping. Kortermajade puhul tuleb arvestada sellega, et kui tänasel päeval tasute elektri eest korteriühistule, siis Teie ise endale elektrilepingut sõlmida ei saa. Sellisel juhul saab elektrilepingu sõlmida ühistu.

Kus lepinguid sõlmida saab?

Kõige mugavam ja kiirem on sõlmida leping meie iseteeninduses. Lepingu sõlmimiseks palume Teil siseneda kas Mobiil-ID või ID-kaardiga.
Kui te soovite saada rohkem infot pakettide ja lepingutingimuste kohta, siis võite meile alati helistada 606 1840 või kirjutada elekter@imatraelekter.ee.
Külastada saab meid Viimsis ja Haapsalus

Mis saab kui ma elektrilepingut ei sõlmi?

Kui tarbija otsustab elektrilepingut mitte sõlmida, siis jääb ta oma võrguettevõtte üldteenuse tarbijaks. Elektrist keegi ilma ei jää.
Viimsi vallas ja Läänemaal on üldteenuse osutajaks Imatra Elekter AS.

Mis saab näitudest ja arvestitest?

Näite tuleb ka edaspidi teatada oma võrguettevõttele. Kui tarbija valib uue elektrimüüja, siis müüja saab kliendi tarbimisandmed kätte Elering AS-i poolt loodud Andmelaost. Tarbijale mingeid lisakohustusi ei teki. Samuti ei vahetata tarbijal müüja vahetamisega elektriarvesteid. Oluline on meelde jätta, et elektrimüüja vahetamine ei too kaasa mingeid muudatusi nätude teatamises.

Millist paketti valida?

Kõige kiiremini ja mugavamini saate endale sobiva elektripaketi valida meie elektripaketi kalkulaatori abil
Teiste elektrimüüjate pakettidega võrdlemisel ei tohiks kindlasti unustada erinevaid püsitasusid (kuutasu, paberarve tasu vms), mis võivad varjatult ühikuhinda odavamana näidata. Kõik Imatra paketid on ilma püsitasudeta.

Kuidas toimub elektrimüüja vahetamine?

Kui Teil on olemas juba kehtiv elektrileping ning Te soovite oma elektrimüüjat vahetada, siis tuleb arvestada sellega, et enne uue lepingu sõlmimist tuleb eelnev leping ära lõpetada. Kui Te ei soovi ise oma vana tarnijaga lepingu lõpetamist ette võtta, siis saate Te anda meile volituse, mille alusel saame Teie eest kõik bürokraatlikud toimingud ise ära teha. Volitust on teil kõige lihtsam anda meie iseteeninduses.

Arvestada tuleks sellega, et üldjuhul on tarnijate tüüptingimustes 30 päevane etteteatamise nõue.
Lepingu lõpetamisel on soovitatav jätta lepingu viimaseks kuupäevaks kuu viimane päev. Selliselt on Teile tagatud sujuv üleminek ühelt tarnijalt teisele.

Millal hakkab elektrileping kehtima?

Elektrileping hakkab üldjuhul kehtima kuuvahetusega ning leping peab olema sõlmitud hiljemalt 21 päeva enne selle kehtima hakkamist.
Näiteks kui Te soovite, et uus elektrileping hakkaks kehtima alates 1. novembrist, siis peab Teil olema see leping sõlmitud hiljemalt 10. oktoobriks.
Erandkorras saab leping alata ka kuu keskel. Seda juhul kui on tegemist uue võrgulepingu sõlmimisega. Näiteks kui Te ostate endale korteri ja sõlmite võrguettevõttega uue võrgulepingu, siis sellisel juhul saab Teie elektrileping ka alata samast päevast. Tingimus on see, et elektrileping ja võrguleping peavad olema sõlmitud samal päeval.

Mida kujutab endast e-arve?

Alates 01.02.2014.a. lõpetati Eestis otsekorraldusteenuse pakkumine senisel kujul. Endistele otsekorralduse klientidele pakutakse asendusteenusena e-arve teenust kombineerituna e-arve püsimakseteenusega.

Panga kaudu saadetav e-arve on XML vormingus dokument, mis on lisaks tavapärasele arvele ka masinloetav. Pank koostab e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse, mida maksja saab üle vaadata ja kinnitada maksmiseks. E-arve alusel saab maksja anda pangale ka e-arve püsimaksekorralduse, mille alusel tasub pank edaspidi e-arved automaatselt. Panga kaudu edastatav e-arve sisaldab kõiki arve kohustuslikke andmeid ja vastab Eesti e-arve standardile.

E-arveid on kahte tüüpi:

1. Piiratud e-arve: sellisel juhul saab Teile arve saata lisaks Internetipangale ka e-mailile või paberkandjal.

2. Täis e-arve: sellisel juhul läheb arve ainult Teie Internetipanka.

Rohkem infot saate lugeda siit

E-arve püsimaksekorraldus Imatra Elekter AS-ga?

E-arve püsikorralduse lepingu saate sõlmida pangakontoris või Internetipangas. Imatra Elekter AS kasutab viitenumbrina Teie lepingunumbrit.
Imatra võrguklientidel, kellel oli eelnevalt otsekorraldusleping võrguarvele, peavad arvestama sellega, et elektrilepingu sõlmimisega muutub ka Teie viitenumber. Palume Teil selle aegsasti pangas ära muuta.

Kui Te soovite sõlmida e-arve püsimakse lepingut kellegi teise nimele, siis palume Teil veenduda, et Teie e-arve on piiratud e-arve. Vastasel juhul ei saa sõlmida püsimaksekorraldust lepinguomanikust erinev isik.

Mida tähendab kimpleping?

Kimpleping on piltlikult öeldes virtuaalne leping, mille abil liidetakse kokku kaks lepingut, selleks, et

Saaks need lepingud tarbijale esitada ühel arvel. Näiteks kui Teil on meiega nii elektri- kui ka võrguleping, siis

Need lepingud moodustavadki üldjuhul ühe kimplepingu. Samuti on Teil võimlaik omavahel ühendada erinevaid

Imatra võrgulepinguid. Kimplepingu olemasolul on ka Teie arve maksmise viitenumbriks kimplepingu number.

Kimpleping algab alati number 4-ga.

Millele peaks tähelepanu pöörama tüüptingimustega tutvumisel?

Tüüptingimustes on tarbijatele kõige olulisemad punktid, mis käsitlevad lepingu lõpetamist. Nendes on kirjeldatud täpselt, kuidas ja millise etteteatamisega elektrilepingut lõpetada saab. Samuti tasub tähelepanu pöörata sellele, kuidas toimub tähtajaliste elektrilepingute pikenemine ning millistel tingimustel toimub elektripaketi TÄPNE juurdehindluse muutmine. Oluliste tüüptingimuste puntidega saate tutvuda siin.

Mis saab tähtajalisest elektrilepingust tähtaja lõppemisel?

Tähtajalised elektrilepingud on automaatselt pikenevad. Üldjuhul saadame Teile 40 päeva enne tähtaja saabumist uue perioodi hinnad ning kui Teile need sobivad, siis pikeneb Teie leping automaatselt ja Teil ei ole vajadust uut lepingut sõlmida.

Kuidas lõpetada elektrilepingut?

Elektrilepingu lõpetamiseks palume Teil täita ja allkirjastada avaldus ning seejärel saata meile: elekter@imatraelekter.ee

Lõpetamise avalduse saate alla laadida meie iseteenindusest.
Elektrilepingu lõpetamisel tuleb arvestada sellega, et lepingu lõpetamisest tuleb meile ette teatada vähemalt 30 päeva ning et elektrilepingud lõppevad kuuvahetusega.

Mida tähendab EKOenergia?

EKOenergia korral on Teile garanteeritud, et Teie poolt tarbitud elektrienergia koguse ulatuses oleme ostnud taastuvatest energiaallikatest pärinevat elektrienergiat. See on Teile hea võimalus teha endapoolne panus taastuvenergeetika ja puhtama elukeskkonna arendamisse.

EKOenergia kohta leiate rohkem infot siit.

Kas kaugloetava elektriarvestiga kodutarbija saab valida ka tunnipõhise arvestusega elektripaketti?

Kõik tarbijad, kellel on kaugloetav elektriarvesti, saavad endale valida elektripaketti TÄPNE tunnipõhise arvestusega.
Selliselt on tarbijal veelgi parem võimalus juhtida oma energiatarbimist ja seeläbi ka oma kulutusi.

Samuti pakume tasuta börsihindade saatmise teenust. Nii ei pea Te ise hindu otsime, need  saabuvad Teile igapäevaselt e-mailile.
Rohkem infot teenuse kohta leiate iseteenindusest

Mis on Andmeladu?

Andmeladu on Eleringi eestvedamisel  arendatav infosüsteem, kuhu koondatakse elektritarbijate ja võrguettevõtjate elektri mõõteandmed, mille kaudu saavad müüjad  andmeid mõõdetud elektrikoguste kohta tarbijate kaupa. Andmeladu haldab samuti turuosaliste õiguseid andmetele ligipääsuks ning salvestab elektrilepingutega seotud andmed.
Andmeladu kasutavad  andmevahetuseks  võrguettevõtjad ja elektrimüüjad. Juhul, kui klient soovib, et uus elektri müüja saaks pakkumise tegemisel ligi ka tema täpsetele elektritarbimise andmetele, tuleb selleks anda nõusolek ning ettevõte teeb vajaliku info saamiseks päringu kliendi elektritarbimise kohta andmelattu. Nõusoleku potentsiaalsetele müüjatele tarbimisandmete edastamiseks saab anda digitaalselt või täites müüja juures vastava volituse.

Andmelao kohta rohkem infot leiate veebilehelt: http://elering.ee/andmeladu/  

Mida kujutab endast elektripaketi kalkulaator?

Elektripaketi kalkulaator on Teie abimees paketi valimisel. Elektriturul on kõige levinum küsimus, kumba paketti valida, kas fikseeritud hinda või börsihinda? Selleks, et saaksite oma eelneva tarbimise alusel hinnata Teile sobivamat paketti olemegi koostanud lihtsa kalkulaatori. Kalkulaator kasutab oma arvutustes elektripakett TÄPNE korral viimase 12 kuu kaalutud keskmisi hindasid ja tavahinnakirja marginaali (0,27 s/kWh) ning Püsiva paketi puhul kasutatakse hetkel hinnakirjas pakutavat fikseeritud hinda. Kõik pakkumised ja hinnad sisaldavad käibemaksu.