Meie elektrivõrguga saavad liituda ainult tarbimiskohad, mis asuvad meie teeninduspiirkonnas (Läänemaa ja Viimsi vald). Liitumisel või liitumistingimuste uuendamisel rakenduvad tarbijatele järgnevad tasud. Liitumistasu sõltub sellest, kui kaugel on tarbimiskoht madalpingeliinist.

                                  Liitumistasu alates 01.01.2019 (hinnad käibemaksuga)
 Kindlaks määratud piirkonnas Väljaspool kindlaks määratud piirkonda
 Hind, €/Amper Hind, €/Amper 
Uus võrguühendus 75,60  Vastavalt kulutustele
Olemasoleva peakaitsme suurendamine  75,60  Vastavalt kulutustele
Üleminek ühefaasiliselt võrguühenduselt kolmefaasilisele 36,00  Vastavalt kulutustele

* Kindlaks määratud piirkond – piirkond, kus kliendi liitmiseks Imatra Elekter AS-i omandis oleva elektrivõrguga on vaja ehitada või rekonstrueerida kuni 200 m madalpingeliini

Elektrivõrguga liitumise ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika leiate siit

Kui Te soovite meie elektrivõrguga liituda, siis palume Teil täita ja meile saata elektrivõrguga liitumise avaldus. Me vaatame selle üle ja informeerime Teid järgmistest tegevustest esimesel võimalusel.

Saada liitumistaotlus

Lae alla taotlus ja täida

Manus:

Teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta

 

Enne Teie poolt teostatud elektritööde vastuvõtmist ja kinnitamist vastavalt Seadme ohutuse seadusele (SeOS) , tuleb läbi viia kastutusele võtmisele eelnev auditit, ning esitada elektripaigaldiste nõuetekohasuse teatis selle kohta. Kuni 35 A madalpingelise ajutise elektripaigaldise puhul ei pea kasutusele võtmisele eelnevat auditit tegema, kui elektripaigaldise ehitaja kinnitab kirjalikult mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ja dokumentatsiooni alusel elektripaigaldise nõuetele vastavust ja kasutamise ohutust . Olemasoleva elektripaigaldise tarbimistingimuste muutmisel peab teatise esitama üksnes siis, kui peakaitsme nimivool jääb üle 63 ampri. Kõigi enda poolt tehtud tööde eest vastutab liituja poolt tellitud elektritööde ettevõtja, kuid elektripaigaldise nõuetekohasuse eest vastutab ikkagi selle valdaja, kes ka otsustab, millal elektripaigaldis pingestada. Selletõttu on kehtestatud elektripaigaldise valdajale kohustus esitada sellele võrguettevõtjale, kelle tegevuspiirkonnas elektripaigaldis asub, teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta. Teatise esitamisega deklareerib valdaja, et tema valduses olev elektripaigaldis on pingestamiseks valmis. Sellega võtab ta endale vastutuse pingestamisega kaasneda võivate kahjude ja ohtude eest. Võrguettevõtja pingestab elektripaigaldise selle kasutuselevõtuks teatise alusel pärast SeOS § 12 alusel asutatud tehnilise järelevalve infosüsteemist kindlaks tegemist, et elektripaigaldisele on tehtud audit, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras ja seadme ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu..

Saada teatis

Lae alla teatis ja täida

Manus: